ASIAKKAAN TIETOSUOJA

Päivitetty viimeksi: 25.9.2018

KESKEISET TIEDOT

TARKEMMAT TIEDOT

1. Rekisterinpitäjä

Surimo Finance Oy, Y-tunnus 2726954-4, PL 140, 00531 HELSINKI; puh. 010 323 8500, asiakaspalvelu@surimo.fi

2. Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö: Mikko Kilpinen

Pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi: Surimo Finance Oy:n asiakaspalvelu

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Mikko Kilpinen

3. Rekisteröidyt

Tämä seloste koskee henkilötietoja, joita käsittelemme kuluttajaluotonannon asiakkaistamme.

4. Tietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi siinä määrin kuin se on tarpeellista seuraavien tarkoitusten toteuttamiseksi:

5. Käsiteltävät tietoryhmät

6. Tietolähteet

Tämän selosteen mukaisesti käsiteltävien henkilötietojen lähteitä ovat rekisteröity itse, Surimo Finance Oy:n itsensä tuottamat tiedot sekä Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä, Bisnode Finland Oy:ltä, Lowell Suomi Oy:ltä, Instantor AB:lta, puhelinnumerotietokannoista, pankeilta ja/tai muilta luotettavilta tahoilta saadut tiedot, mukaan lukien Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä suostumukseesi perustuen muiden luotonantajien luovuttamat tiedot.

7. Tietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tarpeellisin osin palveluntarjoajillemme perintä-, taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja vastaavia palveluja varten sekä suostumukseesi perustuen toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmän välityksellä. Tietoja voidaan myös luovuttaa toimivaltaisille viranomaisille tai muille kolmansille, mikäli uskomme luovuttamisen olevan välttämätöntä sovellettavan lain tai määräyksen vuoksi taikka käyttääksemme tai puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme taikka suojellaksemme kenen tahansa henkilön elintärkeitä etuja.

Lisäksi luovutamme luotonhakijakantamme yleistä tilastollista analyysia varten kootusti tunnistetietoja luotonhakijoista luottotietotoimintaa harjoittavalle yhteistyökumppanillemme (Bisnode Finland Oy), joka tietojen perusteella seuraa henkilöiden luottohistorian kehitystä ja koostaa meille tietoja ja arvioita mahdollisista tekijöistä, joiden perusteella voimme paremmin arvioida asiakkaidemme maksukykyä pidemmällä aikavälillä. Yhteistyökumppanimme meille luovuttamat arviot ja mallit eivät enää sisällä henkilötietoja eivätkä mahdollista meidän saada tietoomme yksittäisten henkilöiden luottohistoriatietoja.

8. Automatisoidut päätökset

Voidaksemme palvella asiakaskuntaamme tehokkaammin olemme automatisoineet osia luottopäätösprosessistamme. Soveltamamme menetelmät perustuvat luotonhakijan maksukyvystä tämän selosteen mukaisesti hankkimiemme tietojen automaattiseen arvioon, jonka perusteella voimme esimerkiksi jakaa ainoastaan tietyt maksukyvyn arviointiin liittyvät raja-arvot tai edellytykset täyttävien hakemusten käsittelyä ja/tai hylätä hakemuksia, mikäli arvioinnissa havaitaan sellaisia viitteitä heikosta maksukyvystä, jotka lähtökohtaisesti johtaisivat hakemuksen hylkäämiseen myös ihmiskäsittelijän arvion perusteella. Luotonhakijalla on kuitenkin tällaisissa tapauksissa oikeus esittää kantansa ja vaatia, että tiedot käsittelee luonnollinen henkilö.

9. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin meillä on siihen edellä mainittuihin käsittelyn tarkoituksiin liittyvä perusteltu tarve.

Arvioimme säännöllisesti tällaisten tarpeiden olemassaoloa suhteessa säilyttämiimme henkilötietoihin, ja siltä osin kuin arvioimme tarpeen poistuneen, poistamme henkilötiedot järjestelmästä tai muutamme ne nimettömiksi, tai mikäli tämä ei ole mahdollisia (esimerkiksi siltä osin kuin tiedot on tallennettu varmuuskopioarkistoihin), säilytämme niitä turvallisesti ja estämme niiden enemmän käsittelyn kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja säilytämme pääsääntöisesti ainoastaan aktiivisen asiakassuhteen keston ajan ja kohtuullisen ajan tämän jälkeen asiakassuhteeseen liittyviin kyselyihin ja yhteydenottoihin vastaamiseksi. Tietojen säilytystä voidaan kuitenkin jatkaa siltä osin kuin tietoja koskee yhä säilytystarve johtuen esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä taikka meidän, asiakkaidemme ja/tai kumppaniemme tärkeistä eduista ja oikeuksista huolehtimiseksi.

10. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Yksittäisissä tapauksissa tietojasi voidaan kuitenkin lain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle perustuen suostumukseesi tai esimerkiksi tarpeeseen siirtää tiedot solmimasi tai etusi mukaisen sopimuksen täyttämiseksi. Informoimme sinua tällaisissa tapauksissa siirrosta erikseen.

11. Tietojen suojaus

Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Käyttämämme menetelmät on suunniteltu tarjoamaan henkilötietojenne käsittelyyn liittyvään riskiin nähden asianmukainen turvallisuustaso. Käyttämiämme menetelmiä ovat mm. kulunvalvonta sekä käyttöoikeuksien asianmukaiset hallinta- ja valvontamenettelyt, salauksen käyttö, henkilöstön ohjeistaminen ja palveluntarjoajien huolellinen valinta.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on rekisteröitynä seuraavat oikeudet:

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Sinulla on myös halutessasi oikeus valittaa toimestamme tapahtuvasta henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löydät seuraavalta sivustolta: www.tietosuoja.fi

13. Evästeet ja verkkosivuanalytiikka

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelumme lähettää laitteelle, jolla käytät palvelua ja sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Käytämme evästeitä vain parantaaksemme käyttökokemusta ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidaksemme www-sivustomme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotta yhteistyökumppanimme voi tukea meitä esimerkiksi www-sivustomme käytön analysoimisessa ja arvioimisessa. Voit halutessasi muuttaa web-selaimesi asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan palvelustamme, tulevat estetyiksi. Voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia myös niin, että saat tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, palvelumme voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Käytämme sivustomme vierailijatilastointiin Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (”Google”). Seurantaohjelman JavaScript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän evästeillä, jotka ovat voimassa 38kk. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimella Yhdysvalloissa. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Tilastointitietoja ei missään vaiheessa yhdistetä käyttäjän rekisteröintitietoihin tai muihin käyttäjän sivustolle syöttämiin tietoihin. Google voi välittää tietoa kolmansille osapuolille lain niin vaatiessa tai käyttäessään kolmansia osapuolia tiedon käsittelyn alihankkijoina. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön yllä kuvatulla tavalla.

14. Selosteen päivittäminen

Voimme aika ajoin päivittää tätä selostetta johtuen muutoksista lainsäädännössä tai liiketoiminnassamme. Pyrimme informoimaan rekisteröityjä muutoksista niiden merkittävyyden edellyttämällä tavalla.